Quanzhou(Jinjiang) to Jinggangshan flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Quanzhou(Jinjiang) - Jinggangshan

12:15 (Departure)

13:35 (Arrival)

Jinjiang Quanzhou Airport (Departure)

Ji'an Jinggangshan Airport (Arrival)

9C6934

T-S

2023-03-26 (Start)

2023-04-08 (Over)

Quanzhou(Jinjiang) - Jinggangshan

12:15 (Departure)

13:35 (Arrival)

Jinjiang Quanzhou Airport (Departure)

Ji'an Jinggangshan Airport (Arrival)

9C6934

T-T-S

2023-04-09 (Start)

2023-10-28 (Over)

Quanzhou(Jinjiang) Flight

more Quanzhou(Jinjiang) flights>

City cheap flights

more special flights>

No data