Yangzhou (Taizhou) International Airport flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Yangzhou - Kunming

12:00 (Departure)

15:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-T-S

2021-04-11 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-03-28 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Dalian

19:50 (Departure)

21:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

S-T

2021-05-23 (Start)

2021-05-29 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S

2021-08-01 (Start)

2021-08-07 (Over)

Yangzhou - Dalian

19:50 (Departure)

21:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

T-S

2021-04-18 (Start)

2021-04-24 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:25 (Departure)

11:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-06-27 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T-S

2021-06-13 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Guiyang

07:35 (Departure)

10:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

T-T-S

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S

2021-08-01 (Start)

2021-08-07 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:35 (Departure)

10:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

S

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:35 (Departure)

10:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

S

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T-S

2021-03-28 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

S-M-W-F

2021-05-09 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:00 (Departure)

15:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-T-S

2021-09-26 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:00 (Departure)

15:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-S

2021-09-12 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Yuyang Airport

16:10 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yulin (Arrival)

9C6427

W-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

15:50 (Departure)

18:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

T-F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

M-W-F

2021-07-04 (Start)

2021-08-14 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

W-F

2021-08-22 (Start)

2021-08-28 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

F

2021-08-15 (Start)

2021-08-21 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

F

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

T-S

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

T-T-S

2021-09-26 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:35 (Departure)

10:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

S

2021-09-19 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

T-S

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

S-M-T-W-T-F-S

2021-03-28 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

S-M-T-W-T-F

2021-07-25 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-M-W

2021-07-25 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-T-W-T-F-S

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-W

2021-07-25 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Xiamen

06:55 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-M-T-W-T-F-S

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-T-W-T-F-S

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:25 (Departure)

13:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

S

2021-07-04 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

W-F

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

W

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

T

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Yuyang Airport

16:10 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yulin (Arrival)

9C6427

W-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

M-W-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-10-03 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:35 (Departure)

10:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

S

2021-09-19 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-06-20 (Start)

2021-06-26 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

T-S

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:25 (Departure)

13:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

S

2021-07-04 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Yuyang Airport

16:10 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yulin (Arrival)

9C6427

W

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

W-F

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

W

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

T

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-S

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:00 (Departure)

10:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T-S

2021-09-26 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:05 (Departure)

20:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

M-F

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Guiyang

07:35 (Departure)

10:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

T-T-S

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Guiyang

07:35 (Departure)

10:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

T-S

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-W

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:05 (Departure)

20:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-M-W-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-W-F

2021-10-17 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:35 (Departure)

10:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

S

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-T-S

2021-05-30 (Start)

2021-06-26 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-S

2021-05-02 (Start)

2021-05-29 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:25 (Departure)

11:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

F

2021-05-30 (Start)

2021-06-26 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:30 (Departure)

12:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2021-03-28 (Start)

2021-05-08 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:25 (Departure)

13:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

S

2021-03-28 (Start)

2021-05-08 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-05-08 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

07:05 (Departure)

09:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S-W

2021-05-09 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Dalian

16:00 (Departure)

17:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

S

2021-10-03 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

T-T-S

2021-10-17 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

S-M-T-T-S

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:50 (Departure)

12:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2021-05-30 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:50 (Departure)

12:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W-F

2021-05-09 (Start)

2021-05-29 (Over)

Yangzhou - Chongqing

11:25 (Departure)

13:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-05-02 (Start)

2021-05-08 (Over)

Yangzhou - Harbin

07:10 (Departure)

09:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

S-M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

07:25 (Departure)

10:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:00 (Departure)

10:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T-S

2021-07-04 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:50 (Departure)

12:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

F

2021-05-02 (Start)

2021-05-08 (Over)

Yangzhou - Chongqing

10:35 (Departure)

13:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-05-09 (Start)

2021-05-29 (Over)

Yangzhou - Yuyang Airport

16:10 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yulin (Arrival)

9C6427

M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:25 (Departure)

19:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

W-F

2021-05-30 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M

2021-05-30 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Zhangjiajie

15:50 (Departure)

17:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhangjiajie (Arrival)

9C6711

S

2021-04-04 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-S

2021-06-06 (Start)

2021-06-12 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:00 (Departure)

10:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T

2021-04-04 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

09:10 (Departure)

11:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S

2021-04-04 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:00 (Departure)

10:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T-S

2021-03-28 (Start)

2021-04-03 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:45 (Departure)

15:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

S

2021-03-28 (Start)

2021-04-03 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:00 (Departure)

15:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

S

2021-04-04 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:45 (Departure)

15:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T

2021-03-28 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:45 (Departure)

15:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T

2021-03-28 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:25 (Departure)

13:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

S

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

W

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:25 (Departure)

13:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

S

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:00 (Departure)

15:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-T-S

2021-09-26 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Kunming

12:00 (Departure)

15:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-S

2021-09-12 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

15:50 (Departure)

18:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

T-F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

F

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

T-S

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

T-T-S

2021-09-26 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Dalian

19:50 (Departure)

21:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

S-T-T-S

2021-04-25 (Start)

2021-05-22 (Over)

Yangzhou - Yuyang Airport

16:10 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yulin (Arrival)

9C6427

M

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:05 (Departure)

11:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

M

2021-05-02 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

09:10 (Departure)

11:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T-S

2021-04-11 (Start)

2021-06-26 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

09:10 (Departure)

11:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T

2021-06-27 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:00 (Departure)

10:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-S

2021-06-27 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

07:15 (Departure)

09:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8657

T-T-S

2021-03-28 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

T-T-S

2021-07-04 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

14:45 (Departure)

16:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

T-T-S

2021-03-28 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

W-F

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

07:25 (Departure)

10:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

07:25 (Departure)

10:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W-F

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

15:50 (Departure)

18:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T-W-T-F-S

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

15:50 (Departure)

18:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:25 (Departure)

19:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6769

S-M-W

2021-04-04 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:25 (Departure)

19:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6769

S-M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-04-03 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:25 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W-F

2021-04-11 (Start)

2021-05-01 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:25 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

F

2021-04-04 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Dalian

16:00 (Departure)

17:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

S

2021-10-03 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Changchun

08:05 (Departure)

10:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

W

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Changchun

08:35 (Departure)

11:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

M-F

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

T-T-S

2021-10-17 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

S-M-T-T-S

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-S

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:00 (Departure)

10:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T-S

2021-09-26 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:05 (Departure)

20:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

M-F

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Guiyang

07:35 (Departure)

10:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

T-T-S

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Guiyang

07:35 (Departure)

10:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

T-S

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-W

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:05 (Departure)

20:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-M-W-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-W-F

2021-10-17 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Mianyang

14:20 (Departure)

16:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-07-11 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-07-11 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:30 (Departure)

12:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:25 (Departure)

09:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

M

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:30 (Departure)

12:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W-F

2021-09-19 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

07:25 (Departure)

10:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

F

2021-09-12 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Dalian

16:00 (Departure)

17:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

S

2021-06-13 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Dalian

19:50 (Departure)

21:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

T

2021-06-06 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Zhangjiajie

19:20 (Departure)

21:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhangjiajie (Arrival)

9C6711

T

2021-04-04 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Zhangjiajie

15:50 (Departure)

17:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhangjiajie (Arrival)

9C6711

T-S

2021-04-11 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Zhangjiajie

15:50 (Departure)

17:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhangjiajie (Arrival)

9C6711

T

2021-07-25 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

S-W

2021-07-25 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W-F

2021-05-02 (Start)

2021-05-29 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-F-S

2021-06-27 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:25 (Departure)

19:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W-F

2021-06-06 (Start)

2021-06-26 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:05 (Departure)

20:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

F

2021-06-27 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Guiyang

17:05 (Departure)

20:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W-F

2021-07-04 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:25 (Departure)

19:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W

2021-06-27 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

M-F

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

10:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

W

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

M

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

M-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-S

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:25 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-09-12 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

M-W

2021-06-27 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-F

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

18:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

S

2021-10-03 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

W-F

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Nanchang

12:40 (Departure)

14:10 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

M-W-F

2021-08-29 (Start)

2021-09-18 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Chongqing

11:25 (Departure)

13:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-03-28 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:05 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

F

2021-03-28 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

M-T-T-F-S

2021-04-11 (Start)

2021-05-01 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-S

2021-03-28 (Start)

2021-04-10 (Over)

Yangzhou - Dalian

19:50 (Departure)

21:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8713

T

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Xiamen

06:55 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-M-T-W-T-F-S

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Xiamen

06:55 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

W-T-F-S

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

W-F

2021-06-06 (Start)

2021-06-12 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

M-T-W-T-F-S

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:40 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

M-T

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

M-T

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

M-T-W-T-F-S

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

15:50 (Departure)

18:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T-W-T-F-S

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

13:50 (Departure)

15:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C8763

T-T

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-W-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

W-F

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

18:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

S

2021-09-19 (Start)

2021-09-25 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

M-F

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6115

S-F

2021-06-13 (Start)

2021-06-19 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

10:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

W

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

M

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Changchun

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6831

M-F

2021-09-26 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-S

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:10 (Departure)

11:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:25 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2021-09-12 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Harbin

16:10 (Departure)

18:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-F

2021-10-24 (Start)

2021-10-30 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

18:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

S

2021-10-03 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:20 (Departure)

18:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Chongqing

09:30 (Departure)

12:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2021-07-04 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:30 (Departure)

09:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

M

2021-06-06 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

S

2021-03-28 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

07:25 (Departure)

10:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

07:25 (Departure)

10:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W-F

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

15:50 (Departure)

18:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T-W-T-F-S

2021-09-19 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

15:50 (Departure)

18:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

City cheap flights

more special flights>

No data