Yangzhou (Taizhou) International Airport flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Yangzhou - Kunming

15:30 (Departure)

18:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-S

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M-F

2022-11-20 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Kunming

15:30 (Departure)

18:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-W-F-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-W-F-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-F-S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

13:00 (Departure)

15:45 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

T

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-W-F-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Shenyang

20:00 (Departure)

22:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

T

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-F-S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

M-W-F

2022-11-13 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

M-T-W-F

2022-11-13 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Kunming

15:30 (Departure)

18:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-T-S

2022-12-11 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-W-T-S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-W-T-S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-W-F

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

M-T-W-F

2022-11-13 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-M-W-F-S

2022-11-13 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

F

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Xiamen

07:00 (Departure)

08:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-W-F-S

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:05 (Departure)

10:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M-F

2022-11-20 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

M-W-F

2022-11-13 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-T-F

2022-12-25 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

M-W-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-T-T-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:05 (Departure)

09:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2023-01-08 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-T-T-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Kunming

15:30 (Departure)

18:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-W-F-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

T-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-F-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-T-F-S

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-W-F-S

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

M-F

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

W

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

T

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

T-F

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S-W-F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:05 (Departure)

10:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S

2022-12-04 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-W-T-S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-W-T-S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-W-F

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-W

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:05 (Departure)

10:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S

2022-12-04 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Harbin

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Harbin

08:00 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Harbin

08:00 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Harbin

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T-S

2023-01-01 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Chongqing

12:30 (Departure)

15:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2022-10-30 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-T-F-S

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Chongqing

12:30 (Departure)

15:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2022-10-30 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

M-W-F

2022-11-13 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

M-W

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

M-T-T-F

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

M-T-T-F

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S-W-F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-T-T-F-S

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-T-W-T-F-S

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-T-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

M-F

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-T-T-F-S

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-F

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Kunming

15:30 (Departure)

18:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Nanchang

07:05 (Departure)

08:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

F

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Xiamen

07:00 (Departure)

08:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

T

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S

2022-11-06 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

M-W-F

2022-11-13 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-T-F-S

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Chongqing

06:50 (Departure)

09:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

M-F

2022-12-04 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-T-T-F-S

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-T

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-T-F-S

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

M-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M-F

2022-10-30 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M-F

2022-10-30 (Start)

2022-11-12 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-T-T-F-S

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

M-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-T-F

2022-12-25 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-T-T-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

M-T-T-F

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-W-F

2023-01-22 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Nanchang

07:05 (Departure)

08:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

F

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Kunming

15:30 (Departure)

18:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-T

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Kunming

15:30 (Departure)

18:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8729

T-T-S

2022-11-06 (Start)

2022-11-19 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

M-F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Harbin

08:00 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

M-T-T-F

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-T-T-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

W-F

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T-F-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

M-T-W-T-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

10:40 (Departure)

12:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C6254

F

2023-03-05 (Start)

2023-03-11 (Over)

Yangzhou - Chongqing

12:30 (Departure)

15:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2023-01-08 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2023-01-08 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-T

2022-12-25 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:20 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-F

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

M-T-W-T-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Harbin

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

W-F

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

S-M-W

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

M-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Xiamen

07:00 (Departure)

08:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

W-F

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M-W-F

2023-01-29 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Nanchang

07:05 (Departure)

08:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

M

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Nanchang

07:05 (Departure)

08:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

F

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

T-T

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-W-F

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Xiamen

08:35 (Departure)

10:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

W

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-T-T-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-T-W-T-F-S

2023-01-15 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

10:40 (Departure)

12:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C6254

M-F

2023-03-12 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

07:05 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8657

T-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M-W-F

2023-01-29 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-F-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Chongqing

06:50 (Departure)

09:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

M-F

2022-12-04 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

M-T-W-T-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

M-W-T-F-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-W

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

M-W-F

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

W-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

W-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2022-12-11 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

T-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M-F

2022-11-20 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

M-T-W-T-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

M-T-W-T-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M-W-F

2023-01-29 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Nanchang

07:05 (Departure)

08:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

M

2022-11-20 (Start)

2022-11-26 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-W-F

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Harbin

08:00 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-T-T-F-S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

07:05 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8657

S

2023-01-29 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

M-W-F

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

T-F

2022-10-30 (Start)

2022-11-05 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-T-S

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M-F

2022-11-20 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-M-W

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-F

2023-02-19 (Start)

2023-02-25 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

S-M-W

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

W-F

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M-W-F

2023-01-29 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-W-F

2023-01-15 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

W-F

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

W-F

2022-11-27 (Start)

2022-12-03 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-T-W-T-F-S

2023-01-15 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Xiamen

10:50 (Departure)

12:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

M-T-T-S

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Xiamen

08:35 (Departure)

10:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

W

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W-F-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

07:05 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8657

T-T

2023-01-29 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Xiamen

10:50 (Departure)

12:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

T-T-S

2023-01-22 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

S-M-W

2023-01-29 (Start)

2023-02-04 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S-M-F

2023-02-12 (Start)

2023-02-18 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

S-M-W-T

2023-02-05 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

M-F

2023-02-05 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Xiamen

10:50 (Departure)

12:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

M-T-T-S

2023-02-12 (Start)

2023-02-18 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

M-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-T-F

2022-12-25 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

T-T-S

2023-02-12 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

M-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-T-F

2022-12-25 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:15 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

M-W-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-F

2023-02-19 (Start)

2023-02-25 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S-W

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Changchun

16:00 (Departure)

18:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Changchun (Arrival)

9C6269

M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2023-01-08 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S-W

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

W-F

2023-02-26 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Xiamen

10:50 (Departure)

12:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

M

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

W-F

2023-02-26 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Xiamen

10:50 (Departure)

12:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

M

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T-T

2022-12-25 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-W-F

2023-01-22 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

22:40 (Departure)

00:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6270

M-W-F

2023-01-08 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-T-T-S

2023-02-19 (Start)

2023-03-04 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Xiamen

07:00 (Departure)

08:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-W-F

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-T-T-S

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T-S

2023-03-05 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Chongqing

08:40 (Departure)

11:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

S-W

2022-12-11 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-W-F

2023-01-15 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

07:05 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8657

T-T-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

07:05 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8657

T-T-S

2023-02-12 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Shijiazhuang

07:05 (Departure)

08:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shijiazhuang (Arrival)

9C8657

T-T-S

2022-12-11 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

T-T

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W-F

2023-01-29 (Start)

2023-02-18 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

S-M-W-F

2023-02-26 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

M-W-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-F-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

S-M-T-F-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-F-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Lanzhou

16:15 (Departure)

19:20 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8513

M-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Xiamen

07:00 (Departure)

08:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-T-T-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-F

2023-02-12 (Start)

2023-02-18 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-M-F

2023-02-19 (Start)

2023-02-25 (Over)

Yangzhou - Xiamen

11:20 (Departure)

13:25 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

S-F

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

M-F

2023-01-29 (Start)

2023-02-11 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

F

2023-01-29 (Start)

2023-02-04 (Over)

Yangzhou - Chongqing

07:50 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C6195

T

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Harbin

08:00 (Departure)

10:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8943

T-T-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

T-T-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

M-F

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-T-W-T-F-S

2023-01-22 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-T-W-T-F

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-T-W-T-F-S

2023-01-22 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-T-W-T-F-S

2023-01-22 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-T-W-T-F-S

2023-01-22 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W-F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W-F

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Nanchang

07:05 (Departure)

08:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanchang (Arrival)

9C6599

F

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Shenyang

18:00 (Departure)

20:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C6552

S-M-W

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Zhuhai

10:05 (Departure)

12:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C6551

S-M-W

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-T-W-T-F-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-T-W-T-F-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-M-W-S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-T-T-S

2023-02-19 (Start)

2023-03-04 (Over)

Yangzhou - Fuzhou

15:25 (Departure)

17:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Fuzhou (Arrival)

9C7519

T-T-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Taiyuan

19:05 (Departure)

21:15 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Taiyuan (Arrival)

9C8833

S

2022-12-18 (Start)

2022-12-24 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

S-T-T-S

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

T-T-S

2023-03-05 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Yinchuan

08:50 (Departure)

11:50 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6273

S-M-W-F

2023-01-29 (Start)

2023-02-18 (Over)

Yangzhou - Tianjin

16:05 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Tianjin (Arrival)

9C8990

S-M-W-F

2023-02-26 (Start)

2023-03-25 (Over)

Yangzhou - Dalian

21:55 (Departure)

23:30 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6778

S-M-T-W-T-F-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Guiyang

16:45 (Departure)

19:35 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C8969

M-W-F

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-F

2023-02-12 (Start)

2023-02-18 (Over)

Yangzhou - Mianyang

18:10 (Departure)

21:00 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8517

S-M-F

2023-02-19 (Start)

2023-02-25 (Over)

Yangzhou - Nanning

14:50 (Departure)

17:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Nanning (Arrival)

9C6777

S-M-T-W-T-F-S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Yangzhou - Xiamen

08:35 (Departure)

10:40 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8725

W

2023-02-19 (Start)

2023-03-25 (Over)

City cheap flights

more special flights>

No data