Shijiazhuang flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Shijiazhuang - Guangzhou

22:20 (Departure)

01:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangzhou (Arrival)

9C8900

S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

T-T-S

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Huaian

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Huai'an Lianshui Airport (Arrival)

9C8665

M-W

2023-04-16 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Hangzhou

12:55 (Departure)

14:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hangzhou (Arrival)

9C8555

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Huaian

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Huai'an Lianshui Airport (Arrival)

9C8665

W

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Guangzhou

21:55 (Departure)

01:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangzhou (Arrival)

9C8900

S-M-W-T

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-T-T-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Nanning

07:00 (Departure)

10:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Nanning (Arrival)

9C8643

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Ningbo

20:05 (Departure)

22:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Ningbo (Arrival)

9C7412

M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M-W-F

2023-06-25 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Tianfu International Airport

16:30 (Departure)

19:05 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Tianfu International Airport (Arrival)

9C7179

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Huaian

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Huai'an Lianshui Airport (Arrival)

9C8665

W-F

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M-F

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

M-W-F

2023-06-04 (Start)

2023-06-10 (Over)

Shijiazhuang - Guangzhou

21:55 (Departure)

01:05 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangzhou (Arrival)

9C8900

T-F

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Ningbo

13:30 (Departure)

15:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Ningbo (Arrival)

9C8825

T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-T-W-T-F

2023-08-27 (Start)

2023-09-02 (Over)

Shijiazhuang - Kunming

10:45 (Departure)

13:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8937

S-M-T-W

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Kunming

10:45 (Departure)

13:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8937

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Kunming

10:35 (Departure)

13:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8937

T-F-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:40 (Departure)

15:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

W-F

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Beihai

09:15 (Departure)

12:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Beihai (Arrival)

9C6859

S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Dalian

18:10 (Departure)

19:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6860

S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Wuhu

15:00 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Uhai (Arrival)

9C7161

T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-W-T-F-S

2023-09-24 (Start)

2023-10-07 (Over)

Shijiazhuang - Shenzhen

22:55 (Departure)

01:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenzhen (Arrival)

9C6540

S-M

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Ningbo

13:40 (Departure)

16:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Ningbo (Arrival)

9C8825

S

2023-04-02 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-F

2023-06-11 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-W-F

2023-10-08 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

M-W-F-S

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-W-F

2023-04-02 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-M-W-F-S

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

M-T-W-T-F-S

2023-04-16 (Start)

2023-04-22 (Over)

Shijiazhuang - Dalian

07:25 (Departure)

09:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8879

T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

S-T-T

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

14:05 (Departure)

15:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

S-F

2023-04-16 (Start)

2023-04-22 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

14:05 (Departure)

15:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

S

2023-03-26 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

14:05 (Departure)

15:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

S

2023-04-23 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-T-T-S

2023-06-18 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Ningbo

13:40 (Departure)

16:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Ningbo (Arrival)

9C8825

S

2023-04-02 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Dalian

07:25 (Departure)

09:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8879

T-T

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Shenzhen

22:55 (Departure)

01:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenzhen (Arrival)

9C6540

T-W-T-F-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-T-T-S

2023-05-14 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Nanning

07:00 (Departure)

10:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Nanning (Arrival)

9C8643

S-T-T-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-M-W-F

2023-04-16 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Hailaer

16:50 (Departure)

19:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hailar Dongshan International Airport (Arrival)

9C7197

F

2023-07-02 (Start)

2023-07-08 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-T-T-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Kunming

10:35 (Departure)

13:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Kunming (Arrival)

9C8937

S-M-T-W-T-F-S

2023-05-14 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Nanning

07:00 (Departure)

10:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Nanning (Arrival)

9C8643

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Beihai

09:35 (Departure)

13:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Beihai (Arrival)

9C6859

M-W-F

2023-05-07 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M-W-F

2023-06-25 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:15 (Departure)

21:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

S-M-W-T-F

2023-03-26 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

M-W-F

2023-06-04 (Start)

2023-06-10 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

10:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

T

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Shenzhen

22:55 (Departure)

01:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenzhen (Arrival)

9C6540

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-W-F

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

W-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-M-T-W-T-F-S

2023-04-23 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:00 (Departure)

21:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

S-M-W-F

2023-05-28 (Start)

2023-06-10 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:00 (Departure)

21:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

S-M-W-T-F

2023-06-11 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:00 (Departure)

21:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

W-F

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

10:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

T-S

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

T

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Dalian

18:25 (Departure)

19:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6860

M-W-F

2023-05-07 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:15 (Departure)

21:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

S-M-T

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

F

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

S-T-T-S

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

10:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

M-T-S

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Tongliao

17:55 (Departure)

19:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Tongliao (Arrival)

9C6539

S-M

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Tongliao

17:55 (Departure)

19:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Tongliao (Arrival)

9C6539

T-W-T-F-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Tongliao

17:55 (Departure)

19:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Tongliao (Arrival)

9C6539

S-M-T-W-T-F-S

2023-05-14 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Tongliao

17:55 (Departure)

19:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Tongliao (Arrival)

9C6539

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Shenzhen

22:55 (Departure)

01:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenzhen (Arrival)

9C6540

S-M-T-W-T-F-S

2023-05-14 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Shanghai

15:55 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shanghai (Arrival)

9C6398

S-M-W-F

2023-06-04 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

S-W-F

2023-06-25 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Zhangjiakou

10:50 (Departure)

12:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhangjiakou Airport (Arrival)

9C6267

S-M

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

T-T-S

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-M-T-W-T-S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

F

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Yinchuan

08:40 (Departure)

10:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6201

M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-T

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-T-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-10 (Over)

Shijiazhuang - Dalian

07:25 (Departure)

09:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8879

T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Shanghai

15:55 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shanghai (Arrival)

9C6268

S-M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

T

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Shanghai

15:55 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shanghai (Arrival)

9C6398

W-F

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-T-W-T-F-S

2023-06-25 (Start)

2023-07-01 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8719

S-M-W-T-F

2023-04-16 (Start)

2023-04-22 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8719

M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

M-T-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

S

2023-05-14 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

M-T-W-T-F-S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

S-M-T-W-T-F-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

14:20 (Departure)

16:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Dalian

07:25 (Departure)

09:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Dalian (Arrival)

9C8879

T-T

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Yinchuan

09:00 (Departure)

10:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C7291

T-S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

T-T-S

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

S-T-T-S

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

W

2023-06-18 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-T-T-S

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

W

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8719

S-M-W-F

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

M-T-W-T-F-S

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-M-T-W-T-S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Changchun

17:05 (Departure)

19:05 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Changchun (Arrival)

9C8661

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:40 (Departure)

15:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S

2023-06-25 (Start)

2023-07-01 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:40 (Departure)

15:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-W-F

2023-05-07 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Shanghai

15:55 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shanghai (Arrival)

9C6268

S-M

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Zhangjiakou

10:50 (Departure)

12:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhangjiakou Airport (Arrival)

9C6267

S-M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

M-W-F

2023-04-02 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

S-T-T

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

M-W-F

2023-04-23 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Beihai

09:15 (Departure)

12:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Beihai (Arrival)

9C6859

M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

M-W

2023-04-16 (Start)

2023-04-22 (Over)

Shijiazhuang - Yinchuan

08:40 (Departure)

10:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6201

S-M-W-F

2023-05-28 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-T-W-T-F-S

2023-07-02 (Start)

2023-08-26 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-W-F

2023-07-02 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-25 (Start)

2023-08-26 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

T-F-S

2023-10-01 (Start)

2023-10-07 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-25 (Start)

2023-08-26 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-S

2023-06-11 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-W-T-F-S

2023-09-24 (Start)

2023-10-07 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-T-W-T-F

2023-08-27 (Start)

2023-09-02 (Over)

Shijiazhuang - Dalian

18:10 (Departure)

19:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Dalian (Arrival)

9C6860

M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-W-F

2023-09-03 (Start)

2023-09-23 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

M-W-F-S

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-W-F

2023-04-02 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-M-T-W-T

2023-08-27 (Start)

2023-09-02 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-W-F

2023-10-08 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-W-F

2023-09-03 (Start)

2023-09-23 (Over)

Shijiazhuang - Nanning

07:00 (Departure)

10:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Nanning (Arrival)

9C8643

S-T-T-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

W-F

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

W-F

2023-05-07 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-M-W-F-S

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

M-T-W-T-F-S

2023-04-16 (Start)

2023-04-22 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

W-T-F-S

2023-09-24 (Start)

2023-09-30 (Over)

Shijiazhuang - Quanzhou(Jinjiang)

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jinjiang Quanzhou Airport (Arrival)

9C6319

T-T

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Quanzhou(Jinjiang)

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jinjiang Quanzhou Airport (Arrival)

9C6319

T-T-S

2023-04-16 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

10:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

T

2023-06-18 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Quanzhou(Jinjiang)

10:30 (Departure)

13:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jinjiang Quanzhou Airport (Arrival)

9C6319

S

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

S-W-F

2023-04-16 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-W-T-F-S

2023-09-24 (Start)

2023-10-07 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-T-W-T-F

2023-08-27 (Start)

2023-09-02 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-W-F

2023-09-03 (Start)

2023-09-23 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-W-F

2023-10-08 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-F

2023-06-11 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-M-T-W-T-F-S

2023-04-23 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-T-T-S

2023-05-14 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-T-F

2023-08-27 (Start)

2023-09-02 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-F

2023-09-03 (Start)

2023-09-23 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-08-26 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-T-T-S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-T-T-F-S

2023-04-09 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Yinchuan

08:40 (Departure)

10:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6201

S-M-W-F

2023-04-16 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

W

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-F

2023-10-08 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-T-F

2023-08-27 (Start)

2023-09-02 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-F

2023-10-08 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-T-F-S

2023-09-24 (Start)

2023-10-07 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

M-T-W-T-F-S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

S-M-T-W-T-F-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

14:20 (Departure)

16:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Yinchuan

09:00 (Departure)

10:40 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C7291

T-S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-F

2023-09-03 (Start)

2023-09-23 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-08-26 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-M-T-W-T-F

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

M-T-W-T-F-S

2023-06-18 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

S

2023-05-14 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-T-F-S

2023-09-24 (Start)

2023-10-07 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-S

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-W-F

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

W-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

S

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Urumqi

10:25 (Departure)

14:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Ulumqi (Arrival)

9C7411

M-W-F

2023-04-16 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

14:40 (Departure)

16:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8719

S

2023-04-23 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8719

M-W-F

2023-04-23 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

T-T-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

S-T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-M-T-W-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Urumqi

10:25 (Departure)

14:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Ulumqi (Arrival)

9C7411

M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

M-T-T-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-W-F

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

S-W

2023-05-14 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

11:30 (Departure)

14:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M

2023-04-30 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Yinchuan

08:40 (Departure)

10:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6201

S-W-F

2023-05-07 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Yinchuan

08:40 (Departure)

10:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yinchuan (Arrival)

9C6201

S-M-W-F

2023-05-14 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M-W-F

2023-04-16 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Yancheng

08:15 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Yancheng (Arrival)

9C8785

S-M-T-T-S

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Nanning

07:00 (Departure)

10:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Nanning (Arrival)

9C8643

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-M-T-W-T-F-S

2023-04-30 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Guilin

15:20 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guilin (Arrival)

9C8627

S-M-T-T-F-S

2023-05-07 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Mianyang

14:05 (Departure)

16:20 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8603

S

2023-06-11 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Mianyang

09:55 (Departure)

12:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8603

S-M-W-F

2023-06-04 (Start)

2023-06-10 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-T-S

2023-06-04 (Start)

2023-06-10 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

S-M-T-W-T-F

2023-06-25 (Start)

2023-07-01 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C6787

M-T-W-T-F-S

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8719

S-M-T-W-T-F-S

2023-07-02 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Lanzhou

13:25 (Departure)

15:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Lanzhou (Arrival)

9C8719

S

2023-06-25 (Start)

2023-07-01 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M-W

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Guiyang

18:30 (Departure)

21:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guiyang (Arrival)

9C6505

T

2023-05-28 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

10:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

T

2023-04-16 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-T-S

2023-04-23 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

10:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

T-F

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-T-F

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-T-F-S

2023-04-16 (Start)

2023-04-22 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-T-S

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

20:45 (Departure)

22:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

M

2023-04-02 (Start)

2023-05-13 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-S

2023-06-11 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:15 (Departure)

19:30 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

M

2023-06-25 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M

2023-06-04 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Panlong Airport

14:50 (Departure)

16:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Guangyuan Panlong Airport (Arrival)

9C6101

M-F

2023-06-18 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:20 (Departure)

21:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

S

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:20 (Departure)

21:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

T-S

2023-05-28 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:25 (Departure)

22:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

T

2023-05-21 (Start)

2023-05-27 (Over)

Shijiazhuang - Shenyang

18:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C8548

S-F

2023-04-09 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:25 (Departure)

22:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

T-S

2023-03-26 (Start)

2023-05-20 (Over)

Shijiazhuang - Mianyang

09:55 (Departure)

12:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8547

M-W

2023-03-26 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Shenyang

18:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C8548

M

2023-03-26 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Mianyang

09:55 (Departure)

12:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8547

S-F

2023-03-26 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Shenyang

18:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C8548

W

2023-03-26 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Mianyang

09:55 (Departure)

12:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8603

M-W-F

2023-06-11 (Start)

2023-06-17 (Over)

Shijiazhuang - Mianyang

09:55 (Departure)

12:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8603

S-M-T-W-T-F-S

2023-06-25 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Mianyang

09:55 (Departure)

12:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Mianyang (Arrival)

9C8603

S-M-W-F

2023-06-18 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Shenyang

18:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C8548

S

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-T-W-T-F-S

2023-07-02 (Start)

2023-08-26 (Over)

Shijiazhuang - Nanning

07:00 (Departure)

10:10 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Nanning (Arrival)

9C8643

S-M-T-T-S

2023-05-21 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Hailaer

16:50 (Departure)

19:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hailar Dongshan International Airport (Arrival)

9C7197

S-M-W-F

2023-07-09 (Start)

2023-10-07 (Over)

Shijiazhuang - Xiamen

07:05 (Departure)

09:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xiamen (Arrival)

9C8975

S-M-T-W-T-F-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Shanghai

06:15 (Departure)

08:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shanghai (Arrival)

9C6256

M-T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

S-M-T-W-T-F-S

2023-04-09 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Shanghai

16:05 (Departure)

18:00 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shanghai (Arrival)

9C6398

T-T-S

2023-03-26 (Start)

2023-10-28 (Over)

Shijiazhuang - Huaian

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Huai'an Lianshui Airport (Arrival)

9C8665

F

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Harbin

07:50 (Departure)

09:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Harbin (Arrival)

9C8673

S-M-W-F

2023-05-07 (Start)

2023-06-03 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

M-T-T-S

2023-06-18 (Start)

2023-06-24 (Over)

Shijiazhuang - Shenyang

18:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C8548

F

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Shenyang

18:20 (Departure)

20:15 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Shenyang (Arrival)

9C8548

S-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Chongqing

19:15 (Departure)

21:35 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Chongqing (Arrival)

9C8993

T

2023-05-28 (Start)

2023-06-10 (Over)

Shijiazhuang - Hohhot

18:35 (Departure)

19:50 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Hohhot (Arrival)

9C7069

S

2023-04-09 (Start)

2023-04-15 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-M-W-F

2023-03-26 (Start)

2023-04-01 (Over)

Shijiazhuang - Xining

09:40 (Departure)

11:55 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Xining (Arrival)

9C7099

S-M-W-F

2023-04-16 (Start)

2023-04-29 (Over)

Shijiazhuang - Zhuhai

07:45 (Departure)

10:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Zhuhai (Arrival)

9C7027

W-F

2023-06-25 (Start)

2023-07-01 (Over)

Shijiazhuang - Jieyang(Shantou)

12:55 (Departure)

15:45 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Jieyang Chaoshan Airport (Arrival)

9C6871

T-T-S

2023-04-02 (Start)

2023-04-08 (Over)

Shijiazhuang - Donghe Airport

13:55 (Departure)

15:25 (Arrival)

Shijiazhuang (Departure)

Baotou (Arrival)

9C6929

M

2023-04-30 (Start)

2023-05-06 (Over)

Shijiazhuang Flight

more Shijiazhuang flights>

City cheap flights

more special flights>

No data