Jieyang(Shantou) to Xian flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

M-T-S

2023-02-26 (Start)

2023-03-11 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-T

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-T-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

18:35 (Departure)

21:45 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-S

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

M-T-T-S

2023-03-12 (Start)

2023-03-25 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-T

2023-01-15 (Start)

2023-01-21 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-S

2023-01-22 (Start)

2023-01-28 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

18:35 (Departure)

21:45 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

W-F

2022-12-04 (Start)

2022-12-10 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

W-S

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

W-S

2022-12-25 (Start)

2022-12-31 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

18:35 (Departure)

21:45 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

S

2022-12-11 (Start)

2022-12-17 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-T-S

2023-01-08 (Start)

2023-01-14 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T

2023-01-29 (Start)

2023-02-04 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-S

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-S

2023-01-01 (Start)

2023-01-07 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-T-S

2023-02-12 (Start)

2023-02-25 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-S

2023-02-05 (Start)

2023-02-11 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

M-T-T-S

2023-03-12 (Start)

2023-03-25 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-T-S

2023-02-12 (Start)

2023-02-25 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T-S

2023-02-05 (Start)

2023-02-11 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

T

2023-01-29 (Start)

2023-02-04 (Over)

Jieyang(Shantou) - Xian

21:55 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang Chaoshan Airport (Departure)

Xian (Arrival)

9C6460

M-T-S

2023-02-26 (Start)

2023-03-11 (Over)

City cheap flights

more special flights>

No data