Yangzhou (Taizhou) International Airport flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6115

Yangzhou (Taizhou)

Jieyang(Chaoshan)

06-19/ 20:45(Depart)

06-19/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8763

Yangzhou (Taizhou)

Fuzhou

06-19/ 13:50(Depart)

06-19/ 15:35(Arrival)

--

06-19/ 15:00(Arrival)

06-19/ 13:48(Depart)

06-19/ 15:00(Arrival)

arrive

9C8943

Yangzhou (Taizhou)

Harbin

06-19/ 16:10(Depart)

06-19/ 18:50(Arrival)

--

06-19/ 18:53(Arrival)

06-19/ 16:27(Depart)

06-19/ 18:53(Arrival)

arrive

9C6273

Yangzhou (Taizhou)

Yinchuan

06-19/ 09:10(Depart)

06-19/ 11:55(Arrival)

--

06-19/ 11:47(Arrival)

06-19/ 09:21(Depart)

06-19/ 11:48(Arrival)

arrive

9C8729

Yangzhou (Taizhou)

Kunming

06-19/ 12:00(Depart)

06-19/ 15:05(Arrival)

--

06-19/ 14:47(Arrival)

06-19/ 12:08(Depart)

06-19/ 14:47(Arrival)

arrive

9C8513

Yangzhou (Taizhou)

Lanzhou

06-19/ 15:50(Depart)

06-19/ 18:40(Arrival)

06-19/ 17:05(Depart)

06-19/ 20:09(Arrival)

06-19/ 17:37(Depart)

--

take off

9C8833

Yangzhou (Taizhou)

Taiyuan

06-19/ 14:45(Depart)

06-19/ 16:45(Arrival)

06-19/ 16:30(Depart)

06-19/ 18:19(Arrival)

06-19/ 16:34(Depart)

06-19/ 18:19(Arrival)

arrive

9C8969

Yangzhou (Taizhou)

Guiyang

06-19/ 07:35(Depart)

06-19/ 10:20(Arrival)

--

06-19/ 10:12(Arrival)

06-19/ 07:50(Depart)

06-19/ 10:12(Arrival)

arrive

9C6552

Yangzhou (Taizhou)

Shenyang

06-19/ 18:40(Depart)

06-19/ 21:00(Arrival)

--

06-19/ 20:30(Arrival)

06-19/ 18:39(Depart)

--

take off

9C6551

Yangzhou (Taizhou)

Zhuhai

06-19/ 10:30(Depart)

06-19/ 13:15(Arrival)

--

06-19/ 12:26(Arrival)

06-19/ 10:25(Depart)

06-19/ 12:26(Arrival)

arrive

9C6195

Yangzhou (Taizhou)

Chongqing

06-19/ 09:10(Depart)

06-19/ 11:40(Arrival)

--

06-19/ 11:40(Arrival)

06-19/ 09:28(Depart)

06-19/ 11:39(Arrival)

arrive

9C6711

Yangzhou (Taizhou)

Zhangjiajie

06-19/ 15:50(Depart)

06-19/ 17:40(Arrival)

--

06-19/ 17:40(Arrival)

06-19/ 15:59(Depart)

06-19/ 17:40(Arrival)

arrive

9C8657

Yangzhou (Taizhou)

Shijiazhuang

06-19/ 07:15(Depart)

06-19/ 09:00(Arrival)

--

06-19/ 08:35(Arrival)

06-19/ 07:15(Depart)

06-19/ 08:35(Arrival)

arrive

9C8725

Yangzhou (Taizhou)

Xiamen

06-19/ 06:55(Depart)

06-19/ 08:50(Arrival)

--

06-19/ 08:40(Arrival)

06-19/ 07:10(Depart)

06-19/ 08:40(Arrival)

arrive

9C6116

Jieyang(Chaoshan)

Yangzhou (Taizhou)

06-19/ 09:15(Depart)

06-19/ 11:15(Arrival)

--

06-19/ 11:07(Arrival)

06-19/ 09:18(Depart)

06-19/ 11:07(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.