Zhengzhou flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6411

Zhengzhou

Changchun

06-06/ 17:30(Depart)

06-06/ 20:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6412

Changchun

Zhengzhou

06-06/ 11:25(Depart)

06-06/ 14:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.