Nanjing flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6349

Nanjing

Yinchuan

07-06/ 10:55(Depart)

07-06/ 13:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6262

Nanjing

Jieyang(Chaoshan)

07-06/ 20:05(Depart)

07-06/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8744

Nanjing

Weihai

07-06/ 19:40(Depart)

07-06/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6261

Jieyang(Chaoshan)

Nanjing

07-06/ 08:00(Depart)

07-06/ 09:55(Arrival)

07-06/ 08:50(Depart)

07-06/ 10:41(Arrival)

07-06/ 09:00(Depart)

--

take off

9C6350

Yinchuan

Nanjing

07-06/ 16:20(Depart)

07-06/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8743

Weihai

Nanjing

07-06/ 17:00(Depart)

07-06/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.